Ita­li­aans con­su­men­ten­ver­trou­wen daalt

Times of Suriname - - ECONOMIE -

RO­ME - Het con­su­men­ten­ver­trou­wen in Ita­lië is in sep­tem­ber ge­daald. Dit bleek gis­te­ren uit cij­fers van het Ita­li­aan­se bu­reau voor de sta­tis­tiek Istat. De in­dex die het ver­trou­wen on­der con­su­men­ten meet, daal­de van 109,1 in au­gus­tus naar 108,7 de­ze maand. Er was door ge­raad­pleeg­de eco­no­men een da­ling voor­zien tot 108,9.Het on­der­ne­mers­ver­trou­wen steeg wel, van 99,5 in au­gus­tus naar 101,0 de­ze maand.

(Beurs­dui­vel)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.