Ge­heim Ame­ri­kaans kamp on­der smel­t­ijs zicht­baar door op­war­ming aar­de

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VS - Een ge­heim Ame­ri­kaans kamp on­der het smel­t­ijs voor de kust van Groen­land wordt bin­nen­kort zicht­baar door de op­war­ming van de aar­de.

Het ge­hei­me Ame­ri­kaan­se kamp werd bij­na zes­tig jaar ge­le­den als vei­lig on­der­ko­men on­der het ijs ge­bouwd. De on­ver­wach­te op­war­ming van de aar­de heeft dat stre­ven in­mid­dels te­niet­ge­daan. Camp Century werd tij­dens de Kou­de Oor­log 200 km uit de kust van Groen­land ge­bouwd, toen ge­bied van bond­ge­noot De­n­e­mar­ken. Het on­der­grond­se net­werk werd van ener­gie voor­zien door de eer­ste mo­bie­le, nu­cle­ai­re ge­ne­ra­tor. Het be­vat­te 3 km aan tun­nels, 8 me­ter on­der het ijs. Het per­so­neel, zo schrijft The Gu­ar­di­an, be­stond uit we­ten­schap­pers die al­les over ijs, kou­de en kli­maat on­der­zoch­ten. Ze had­den on­der­gronds de be­schik­king over een win­kel, la­bo­ra­to­ria, een bios­coop en een ka­pel. Er was ruim­te voor twee­hon­derd sol­da­ten. En die wa­ren er voor maar één doel: de bouw van een lan­ceer­in­stal­la­tie die ra­ket­ten naar vij­and Sov­jet-Unie kon schie­ten. Het pro­ject werd in 1966 af­ge­bla­zen en bleef tot 1995 een goed be­waard ge­heim.

(NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.