Li­ba­ne­zen ja­gen mor­tor­ben­de res­tau­rant in

Times of Suriname - - BUITENLAND -

DUITS­LAND - Ruim twin­tig le­den van een mo­tor­ben­de heb­ben zich in Duits­land uren­lang ver­schanst in een res­tau­rant, na­dat zij in ge­vecht wa­ren ge­raakt met een Li­ba­ne­se fa­mi­lie en een gro­te groep aan­han­gers. De po­li­tie zet­te meer dan hon­derd men­sen in om te voor­ko­men dat de twee groe­pen op el­kaar in zou­den hak­ken.

Het in­ci­dent was in de plaats Er­krath in het Ne­an­der­tal in de deel­staat Noor­drijnWest­fa­len. De le­den van de mo­tor­ben­de raak­ten dins­dag­avond slaags voor de deur van de gast­stät­te met der­tig tot veer­tig le­den van de Li­ba­ne­se fa­mi­lie. Die rie­pen de hulp in van an­de­re fa­mi­lie­le­den en land­ge­no­ten uit de wij­de om­ge­ving van Er­krath, waar­door die groep bin­nen de kort­ste ke­ren aan­groei­de tot zo’n 150 men­sen. De mo­tor­rij­ders trok­ken zich daar­op te­rug in het res­tau­rant. De po­li­tie ruk­te mas­saal uit om te voor­ko­men dat de Li­ba­ne­zen het res­tau­rant in­gin­gen. Pas in de och­tend­uren ver­trok­ken de Li­ba­ne­zen en de mo­tor­ben­de. Er is al lan­ger een con­flict tus­sen de Li­ba­ne­zen en de mo­tor­rij­ders in Er­krath. Bij een eer­de­re con­fron­ta­tie raak­ten di­ver­se po­li­tie­men­sen ge­wond. (De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.