Blin­de vrouw leef­de twin­tig jaar sa­men met do­de zoon

Times of Suriname - - PANORAMA -

Een blin­de vrouw heeft waar­schijn­lijk zo’n twin­tig jaar lang sa­men­ge­woond met haar over­le­den zoon. Het ver­ga­ne li­chaam werd door een fa­mi­lie­lid ge­von­den op een bed in het huis van de vrouw in Brook­lyn, New York, toen ze in het zie­ken­huis was op­ge­no­men. Het vol­le­dig in­tac­te ske­let, dat in­mid­dels is ge­ï­den­ti­fi­ceerd als Louis Wol­fen­so­hn, de zoon van de in het huis woon­ach­ti­ge Ri­ta Wol­fen­so­hn, had al zijn kle­ren nog aan: een jeans­broek, sok­ken, en een T-shirt, zo schrijft de New York Post. Hij lag op zijn rug op een ma­tras op de vloer. De man was al meer dan twin­tig jaar het huis uit en ‘ver­vreemd’ van de fa­mi­lie. De po­li­tie heeft nog niet vast­ge­steld of de blin­de vrouw wist dat het li­chaam van haar zoon zich al die tijd in huis be­vond, aan­ge­zien de ka­mer waar de men­se­lij­ke res­ten ge­von­den wer­den was ge­vuld met spin­nen­web­ben, dik­ke la­gen stof en vuil. Het stonk er wel naar rot­tend af­val, maar er hing geen lij­ken­geur. Toen de po­li­tie met de vrouw over haar zoon be­gon, praat­te ze over hem als­of hij al lang uit huis was. De doods­oor­zaak van de man wordt mo­men­teel on­der­zocht.

(AD/ad.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.