Jon­gen (12) steekt huis ou­ders in brand, broer en zus ko­men om

Times of Suriname - - PANORAMA -

Een jon­gen van 12 uit het Ame­ri­kaan­se Syra­cu­se heeft be­gin sep­tem­ber het huis van zijn ou­ders per on­ge­luk la­ten af­bran­den, door­dat hij een vel pa­pier aan­stak. Dat heeft de brand­weer van die plaats la­ten we­ten in re­ac­tie op een WOB­ver­zoek van een re­gi­o­na­le krant. Bij de brand kwa­men zijn broer en zus om het le­ven. De jon­gen stak het pa­pier aan met een aan­ste­ker, waar­na het ge­he­le huis vlam vat­te. Zijn zus­je van 4 en zijn broer­tje van 8 wis­ten niet op tijd uit het huis te ko­men en over­leef­den het niet. Zijn ou­ders, oma en twee an­de­re kin­de­ren en hij­zelf wis­ten wel te ont­ko­men. De brand­stich­ter wordt ver­dacht van brand­stich­ting en dood door schuld. Er zou ech­ter geen op­zet in het spel zijn ge­weest. Een fa­mi­lie­rech­ter moet bin­nen­kort over het lot van de jon­gen be­slis­sen. Zijn maxi­ma­le straf zou 18 maan­den jeugd­de­ten­tie zijn.

(AD/ad.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.