Vrouw treft vijf­dui­zend dol­lar aan in piz­za­doos

Times of Suriname - - PANORAMA -

Se­le­na Ava­los had zin in kip­pen­vleu­gels, maar toen haar be­stel­ling bij Do­mi­no’s Piz­za niet bleek te klop­pen, stond ze voor een moei­lij­ke keu­ze. Of­wel ging de Ame­ri­kaan­se als­nog de chic­ken wings clai­men, of­wel hield ze de in­houd van de piz­za­doos, na­me­lijk 5.000 dol­lar (4.440 eu­ro), ge­woon voor zich. De vrouw uit San Jo­sé sprak met­een iets in op het ant­woord­ap­pa­raat van het be­drijf, maar werd pas een dag la­ter te­rug­ge­beld door Do­mi­no’s Piz­za, dat de fou­te be­stel­ling weer kwam op­ha­len. Ava­los werd wel be­loond met een jaar lang gra­tis piz­za.” Blijk­baar be­wa­ren ze bij Do­mi­no’s Piz­za het cash geld in piz­za­do­zen en op die ma­nier kwam de fout tot stand”, ge­tuigt de vrouw aan ABC7. Vo­rig jaar maak­te Mi­ke Ve­g­as iets der­ge­lijks mee bij de­zelf­de res­tau­rant­ke­ten. Toen ging het niet om zo­veel geld, maar mis­schien toch maar be­ter een an­de­re be­waar­plaats voor het geld be­den­ken.

(MSN.COM/me­tro­ti­me.be)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.