Vijf rij­be­wij­zen in­ge­vor­derd

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO - De po­li­tie heeft de­ze week vijf rij­be­wij­zen in­ge­vor­derd in Gro­nin­gen in het dis­trict Sa­ram­ac­ca. Drie man­nen en een vrouw heb­ben de toe­ge­sta­ne snel­heid met 50 km per uur en meer over­schre­den. Een van de au­to­mo­bi­lis­ten heeft 121 km per uur ge­re­den, ter­wijl het ter plek­ke toe­ge­staan is 40 km per uur te rij­den. De rij­be­wij­zen van al­le vier per­so­nen zijn daar­om in­ge­vor­derd.

Ook heeft een an­de­re au­to­mo­bi­list on­der in­vloed van al­co­hol deel­ge­no­men aan het ver­keer. Hij reed slin­ge­rend over de Si­do­da­di­weg en werd ge­stopt voor een con­tro­le. Daar­bij bleek dat hij on­der in­vloed van al­co­hol ver­keer­de. Zijn rij­be­wijs is daar­om ook in­ge­vor­derd. Po­li­tie-in­spec­teur Ge­or­ge Ran­djit­sing, res­sort­com­man­dant van Gro­nin­gen, be­ves­tigt de in­vor­de­ring van de rij­be­wij­zen. Hij doet een be­roep op de­ge­nen die op de we­gen van Gro­nin­gen rij­den om de ver­keers­re­gels in acht te ne­men. Hij zegt dat de po­li­tie in Gro­nin­gen re­gel­ma­tig snel­heids­con­tro­les houdt, waar­bij de­ge­ne die de maxi­mum snel­heid met 50 km per uur en meer over­schrijdt met­een van de weg wordt ge­haald. Ook wordt er ge­lijk op­ge­tre­den te­gen dron­ken be­stuur­ders. In­dien de po­li­tie slin­ge­rend rij­ge­drag op­merkt, stopt zij des­be­tref­fen­de au­to­be­stuur­der voor een blaas­test.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.