Twee lo­pen ver­won­din­gen op tij­dens ge­vecht

Times of Suriname - - BINNENLAND -

NIC­KE­RIE - Ze­ker twee per­so­nen zijn ge­wond ge­raakt tij­dens een ge­vecht za­ter­dag­avond in Nic­ke­rie tus­sen twee ri­va­li­se­ren­de groe­pen. Bij een van de slacht­of­fers moest met­een na op­na­me in het Lachmi­persad Mun­gra Streek­zie­ken­huis Nic­ke­rie (LMSZN) ope­ra­tief wor­den in­ge­gre­pen.

Over het in­ci­dent zegt de com­man­dant van de Re­gio West van het Korps Po­li­tie Su­ri­na­me, hoofd­in­spec­teur Wid­jai­ku­mar Oe­dit, be­gre­pen te heb­ben dat twee ri­va­li­se­ren­de groe­pen waar­van een uit Wa­ge­nin­gen en een uit Nieuw-Nic­ke­rie, zich na een ge­haal en ge­trek op het Volks­plein waar de Par­bo Night gaan­de was zich had­den te­rug­ge­trok­ken. De po­li­tie hoef­de toen niet op te tre­den.

Oe­dit zegt na­der­hand in­for­ma­tie te heb­ben ge­had dat de groe­pen zich had­den ver­plaatst naar een an­de­re lo­ca­tie (re­dac­tie; een dis­co­theek op de hoek van de AK Doer­gasa­wh- en de Tam Adamson­straat) waar het wel uit de hand is ge­lo­pen en sla­gen zijn ge­val­len bij bei­de par­tij­en. Naar de krant ver­neemt heb­ben twee per­so­nen ver­won­din­gen op­ge­lo­pen die hen zijn toe­ge­bracht met een scherp voor­werp. Oe­dit geeft aan dat de da­der (s) nog niet zijn aan­ge­hou­den van­we­ge het feit dat par­tij­en na de mis­han­de­lin­gen uit el­kaar zijn ge­gaan. De po­li­tie is be­zig met het on­der­zoek.

AL

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.