Luis En­ri­que blij met Tu­ran

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Bar­cel­o­na won woens­dag­avond de uit­wed­strijd te­gen Borus­sia Mön­chen­g­lad­bach met 1-2 dankzij doel­pun­ten van Ar­da Tu­ran en Gerard Pi­qué. De Turk en de Span­jaard zijn niet de doel­pun­ten­ma­kers bij uit­stek bij hun club, maar ston­den op in af­we­zig­heid van Li­o­nel Mes­si en bij ver­stek van Luis Suárez en Ney­mar. Luis En­ri­que vond Ar­da zeer goed spe­len en was blij dat de mid­den­vel­der tot sco­ren kwam.

Ar­da trof dit sei­zoen eer­der al doel te­gen Se­vil­la (twee keer), Re­al Be­tis en af­ge­lo­pen week­end nog te­gen Spor­ting Gijón. Dit was al­weer zijn vijf­de voor Bar­cel­o­na in dit sei­zoen en Luis En­ri­que is heel te­vre­den. “Ik ben erg blij met Ar­da. Hij laat zien op welk ni­veau hij mo­men­teel zit en hoe goed hij het team weet te hel­pen. Maar dit wis­ten we al toen we hem aan­trok­ken.” Ook Pi­qué kreeg een com­pli­ment voor zijn pri­ma bij­dra­ge te­gen Glad­bach. “Hij haalt con­stant een hoog ni­veau en is be­lang­rijk voor ons. Ik vond de­ze over­win­ning erg te­recht. Mak­ke­lijk was het ze­ker niet, ik wil niet ver­ge­ten dat Glad­bach acht­tien thuis­du­els niet ver­lo­ren had met daar­bij ook elf op­een­vol­gen­de ze­ges. Dat laat zien hoe las­tig je hier wint”, vindt Luis En­ri­que.

(VZ)

Ar­da Tu­ran scoor­de en­ke­le mi­nu­ten na­dat hij kwam in­val­len in de Cham­pi­ons Le­a­gue-wed­strijd te­gen Borus­sia Mön­chen­g­lad­bach voor Bar­cel­o­na. (Foto: Xin­hua)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.