FA ziet in Duit­ser op­vol­ger Al­lar­dy­ce

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - De En­gel­se voet­bal­bond FA wil met de Duit­ser Ralf Rang­nick om ta­fel om te pra­ten over de op­vol­ging van bonds­coach Sam Al­lar­dy­ce, die dins­dag werd ont­sla­gen.

Vol­gens Sky Sports is de 58-ja­ri­ge trai­ner een voor­na­me kan­di­daat om de va­can­te po­si­tie bij het En­gel­se elf­tal in te vul­len.

Rang­nick is mo­men­teel tech­nisch di­rec­teur bij Red Bull Leip­zig, de club die in zijn eer­ste Bun­de­s­li­ga-sei­zoen na vijf du­els ze­ven­de staat. In het ver­le­den was hij trai­ner van on­der meer VfB Stuttgart, Han­no­ver 96, Schal­ke 04 en Hof­fen­heim.

Al­lar­dy­ce werd dins­dag al na 67 da­gen ont­sla­gen als bonds­coach van En­ge­land. Er wa­ren beel­den van de En­gels­man op­ge­do­ken waar­op hij met un­der­co­ver­jou­na­lis­ten van The Te­le­graph een lu­cra­tie­ve deal wil­de slui­ten over het ad­vi­se­ren bij il­le­ga­le trans­fer­prak­tij­ken.

De ta­ken van Al­lar­dy­ce wor­den de ko­men­de vier in­ter­lands waar­ge­no­men door Ga­reth South­ga­te, ter­wijl de FA op zoek is naar een de­fi­ni­tie­ve op­vol­ger.

In­mid­dels zijn er meer En­gel­se coa­ches die wor­den be­schul­digd van het aan­ne­men van smeer­geld. Eén van hen is Jim­my Floyd Hasselbaink. De trai­ner van Qu­eens Park Ran­gers is daar­over in­mid­dels met zijn club in ge­sprek.

Tommy Wright, as­sis­tent-trai­ner van Barnsley, is zijn baan zelfs al kwijt. Op beel­den was te zien dat hij 5000 pond aan­nam van un­der­co­ver­jour­na­lis­ten in ruil voor het aan­trek­ken van spe­lers van de fic­tie­ve in­ves­te­rings­maat­schap­pij.

(NS)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.