Ke­a­ne niet on­der de in­druk van Ar­sen­al

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ar­sen­al won woens­dag­avond met 2-0 van FC Ba­sel in de Cham­pi­ons Le­a­gue door twee doel­pun­ten van Theo Wal­cott. Daar­mee gaf de ploeg van ma­na­ger Ar­sè­ne Wen­ger een goed ver­volg aan de ster­ke com­pe­ti­tie­start. Roy Ke­a­ne, oud-spe­ler van Man­ches­ter Uni­ted, is niet on­der de in­druk van the Gun­ners en Wal­cott. Hij vindt het nog te vroeg in het sei­zoen om te oor­de­len en is be­nieuwd waar Ar­sen­al over een paar maan­den staat.

Ar­sen­al ver­loor dit sei­zoen al­leen nog maar van Li­ver­pool. In de Cham­pi­ons Le­a­gue pak­te de ploeg van Wen­ger een punt te­gen Pa­ris SaintGer­main, ter­wijl Chel­sea met 3-0 op­zij werd ge­zet. Wal­cott heeft het al we­ken op zijn heu­pen. “Hij lijkt wel een an­de­re spe­ler, hij is niet te stop­pen”, zei Lee Dixon, oud-spe­ler van Ar­sen­al. Ke­a­ne heeft een an­de­re me­ning. “Luis­ter, hij heeft een goe­de week ge­had. Maar hij moet dit nog maar eens ze­ven, acht of ne­gen maan­den zien vol te hou­den”, zei Ke­a­ne woens­dag­avond als ana­list van ITV. “Als de ech­te wed­strij­den er­aan ko­men. Ar­sen­al heeft goed ge­speeld. Ze had­den mak­ke­lijk ze­ven, acht of ne­gen keer kun­nen sco­ren.”

“In de ko­men­de maan­den ko­men de zwa­re wed­strij­den er­aan, met kou­de avon­den. Dan heeft de helft van de spe­lers van Ar­sen­al weer hand­schoe­nen aan. Be­oor­deel ze nog maar eens over een paar maan­den, als de gro­te wed­strij­den ge­weest zijn”, al­dus Ke­a­ne.

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.