West Ham kon­digt in­tern on­der­zoek aan

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - West Ham Uni­ted is een in­tern on­der­zoek ge­start naar het ge­drag van An­dy Car­roll en Dar­ren Ran­dolph. De spe­lers van West Ham maak­ten het in de nacht van maan­dag op dins­dag wel erg bont na een team­uit­je en wer­den rond ze­ven uur in de och­tend, sa­men met de ge­bles­seer­de Aa­ron Cresswell, ge­fo­to­gra­feerd in de McDo­nals. In de mid­dag ver­sche­nen er nog foto’s van Car­roll en Ran­dolph op een ter­ras, die de­zelf­de kle­ren droe­gen als de nacht er­voor. Ze­ker ge­zien de slech­te sei­zoen­start spra­ken veel sup­por­ters van West Ham schan­de­lijk van de zuip­ses­sie en West Ham heeft aan­ge­kon­digd dat het de spe­lers zal straf­fen als het daar nood­zaak voor ziet. Sla­ven Bi­lic had aan­voer­der Mark No­ble op maan­dag toe­stem­ming ge­ge­ven om een avond­je uit te gaan met de spe­lers, in een po­ging de team­spi­rit wat op te krik­ken. De spe­lers­groep ging uit eten en een aan­tal spe­lers gin­gen na dit eten­tje di­rect naar huis. De spe­lers die over­ble­ven ver­trok­ken naar Cir­que le Soir, waar zij een pri­vé­ka­mer huur­den en ble­ven drin­ken. Vol­gens de Dai­ly Mail gin­gen er meer­de­re fles­sen cham­pag­ne en wod­ka door­heen en wer­den er ver­schil­len­de ke­ren te­qui­la shots be­steld. De mees­te spe­lers gin­gen na een paar uur­tjes ple­zier naar huis, maar Car­roll, Ran­dolph en Cresswell maak­ten het dus wel heel erg bont. Laatst­ge­noem­de kan voor­lo­pig toch nog niet voet­bal­len en hoeft daar­om niet te vre­zen voor een sanc­tie van zijn club.

(VZ)

Wa­les-bonds­coach Chris Co­le­man kan in de ko­men­de WK-kwa­li­fi­ca­tie­wed­strij­den niet be­schik­ken over Aa­ron Ram­sey. De mid­den­vel­der is her­stel­len­de van een ham­string­bles­su­re. (Foto: Xin­hua)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.