Rash­ford ver­dient ba­sis­plaats bij En­ge­land

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Mar­cus Rash­ford is pas acht­tien jaar oud, maar vol­gens Rio Fer­di­nand nu al de bes­te spits van En­ge­land. De aan­val­ler van Man­ches­ter Uni­ted maak­te pas in fe­bru­a­ri van dit jaar zijn de­buut op het hoog­ste ni­veau, en ont­wik­kel­de zich sinds­dien storm­ach­tig. Wat Fer­di­nand be­treft wordt Rash­ford op­ge­roe­pen voor de na­ti­o­na­le ploeg.

Rash­ford de­bu­teer­de ze­ven maan­den ge­le­den in de Eu­ro­pa Le­a­gue te­gen Midtjyl­land en scoor­de di­rect. Dat deed hij ook bij zijn de­buut in de Pre­mier Le­a­gue en in zijn eer­ste du­el voor the Three Li­ons. De En­gel­se spits is een sen­sa­tie op de En­gel­se vel­den en ver­dient vol­gens Fer­di­nand een uit­no­di­ging van in­te­rim-bonds­coach Ga­reth South­ga­te. Op za­ter­dag 8 ok­to­ber ver­volgt En­ge­land de WK­kwa­li­fi­ca­tie­cam­pag­ne met een thuis­wed­strijd te­gen Mal­ta. “Mar­cus Rash­ford moet ge­se­lec­teerd wor­den en een ba­sis­plaats krij­gen te­gen Mal­ta”, schrijft Fer­di­nand in zijn co­lumn voor de Eve­ning Standard. “In­clu­sief zijn hat­trick voor Jong En­ge­land te­gen Noor­we­gen eer­der de­ze maand, is er geen En­gel­se spits die meer heeft ge­scoord sinds zijn de­buut in fe­bru­a­ri. Het in­te­res­seert me niet hoe oud je bent, als je zo goed be­zig bent ver­dien je een plek in de se­lec­tie. Sinds fe­bru­a­ri is hij de bes­te spits van En­ge­land, de cij­fers lie­gen niet”, al­dus Fer­di­nand. (VZ)

Mar­cus Rash­ford (r) moet op­ge­roe­pen wor­den voor de na­ti­o­na­le se­lec­tie van En­ge­land en hij ver­dient vol­gens oud-En­gels in­ter­na­ti­o­nal Rio Fer­di­nand een ba­sis­plaats in de wed­strijd te­gen Mal­ta. (Foto: Nus­port)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.