Bonds­coach Wa­les baalt van Ar­sen­al

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Wa­les­bonds­coach Chris Co­le­man kan in de ko­men­de WK­kwa­li­fi­ca­tie­wed­strij­den te­gen Oos­ten­rijk en Ge­or­gië niet be­schik­ken over Aa­ron Ram­sey. De mid­den­vel­der van Ar­sen­al is her­stel­len­de van een ham­string­bles­su­re, ter­wijl de keu­ze­heer hem weer fit had ver­wacht. Niet voor het eerst le­vert Co­le­man kri­tiek op de han­dels­wij­ze van Ar­sen­al. Ram­sey was één van de uit­blin­kers op het EK bij Wa­les, dat de hal­ve fi­na­le be­reik­te. Door het suc­ces in Frank­rijk sloot Ram­sey pas laat aan bij de se­lec­tie van Ar­sen­al, maar kwam hij al wel met­een in ac­tie in de wed­strijd te­gen Li­ver­pool. Hij raak­te ge­bles­seerd, wat tot woe­de leid­de bij Co­le­man. An­der­hal­ve maand la­ter is Ram­sey nog steeds niet fit. “Ik ben te­leur­ge­steld over het feit dat hij niet fit is, ter­wijl wij hem wel fit had­den ver­wacht”, zegt Co­le­man in de En­gel­se me­dia. “Hij ver­wacht­te zelf snel­ler fit te zijn, dus dit is een te­leur­stel­ling voor ons al­le­maal.”

Ar­sen­al laat Ram­sey niet naar de na­ti­o­na­le ploeg gaan. “Hij is niet van ons, hij is een spe­ler van Ar­sen­al en zij be­slis­sen. Zij be­ta­len im­mers zijn sa­la­ris. We we­ten ook niet wat hij ie­de­re dag uit­spookt bij Ar­sen­al. Het is een gro­te club, maar het is erg te­leur­stel­lend als je niet kan be­schik­ken over zo’n goe­de spe­ler. Als club moet je al­tijd kij­ken naar zijn be­las­ting, de wed­strij­den die hij heeft ge­speeld. Dan moet je je­zelf af­vra­gen: had zijn bles­su­re voor­ko­men kun­nen wor­den?”

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.