Ju­bel­stem­ming in Ma­drid

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - At­lé­ti­co Ma­drid won woens­dag met 1-0 van Bay­ern Mün­chen en bij de Spaan­se club was ie­der­een na af­loop in ju­bel­stem­ming. Diego Si­me­o­ne heeft het over een van de bes­te wed­strij­den sinds zijn komst in 2011. Car­lo An­cel­ot­ti, col­le­ga van Bay­ern, weet dat er werk aan de win­kel is. “Het was zo’n dag waar­op al­les liep. We zet­ten hen goed on­der druk en wan­neer er een kans lag om toe te slaan uit een coun­ter lie­ten we de­ze niet lig­gen. Dit is een van de pres­ta­ties sinds ik hier werk als trai­ner”, al­dus Si­me­o­ne in de Spaan­se me­dia. Met na­me Ste­fan Sa­vic en Diego Godín (die een en­kel­bles­su­re op­liep en zon­dag ver­moe­de­lijk niet speelt te­gen Va­len­cia) wa­ren vol­gens de trai­ner voor­tref­fe­lijk. “We heb­ben vier fe­no­me­na­le cen­tra­le ver­de­di­gers die hun ge­lij­ke niet ken­nen, ze zijn de bes­ten ter we­reld.” Vol­gens An­cel­ot­ti zal Bay­ern Mün­chen in ei­gen huis be­ter voor de dag moe­ten ko­men. Hij wijst op het ve­le bal­ver­lies en het la­ge tem­po. Vol­gens de oe­fen­mees­ter is er vol­doen­de stof tot na­den­ken voor der Re­kord­meis­ter. “Ge­luk­kig zit­ten we nog aan het be­gin van het sei­zoen.”

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.