Pen­ta­gon moet van All Stars win­nen

Times of Suriname - - SPORT -

ZAAL­VOET­BAL – Pen­ta­gon moet zon­dag de wed­strijd te­gen All Stars win­nen, als het team play-offs wil spe­len in de hoofd­klas­se­com­pe­ti­tie van de Su­ri­naam­se Zaal­voet­bal Bond. De wed­strijd zal ge­speeld wor­den in de Antho­ny Ne­sty­sport­hal. De top vier na de re­gu­lie­re com­pe­ti­tie plaatst zich voor de play-offs en Pen­ta­gon ligt mo­men­teel bui­ten de top vier. Pen­ta­gon staat op de vijf­de plaats met zes­tien pun­ten. All Stars be­zet de ze­ven­de plaats met elf pun­ten. Van de laat­ste vijf wed­strij­den heeft Pen­ta­gon maar een ge­won­nen. Twee keer werd ver­lo­ren en twee keer speel­de het team ge­lijk. De over­win­ning kwam te­gen The Li­ons: 6-4. Er is ge­lijk­ge­speeld te­gen Leng­te Boys (3-3) en Zwa­luw’96 (1-1). De ne­der­la­gen kwa­men te­gen de kam­pi­oen Styx-KG (9-3) en se­mikam­pi­oen Men­gao (16-5).

Pen­ta­gon moet de­ze slech­te reeks ach­ter zich la­ten en het goed doen in de laat­ste vijf wed­strij­den. Het team moet al­le pun­ten pak­ken, om in de top vier te kun­nen ein­di­gen. Voor All Stars is het niet meer mo­ge­lijk de play-offs te ha­len. Het team is in een strijd ver­wik­keld met Leng­te Boys om niet op de de­gra­da­tie­plaats te ko­men.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.