Na­po­li heeft weer goud in han­den

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Chel­sea heeft moei­te met het vin­den van een ge­schik­te links­back en be­taal­de in de af­ge­lo­pen trans­fer­pe­ri­o­de 27 mil­joen eu­ro aan Fi­o­ren­ti­na voor Mar­cos Alon­so. Al­es­san­dro Mog­gi keek daar­van op; hij vindt het vreemd dat hij geen bel­le­tje heeft ge­had van de steen­rij­ke En­gel­sen. Mog­gi is de zaak­waar­ne­mer van Fa­ou­zi Ghou­lam en is er ze­ker van dat zijn client be­ter is dan de aan­koop van Chel­sea. “Ik denk dat Ghou­lam op dit mo­ment de bes­te links­back van Ita­lië is”, zei Mog­gi. “Hij hoort zelfs bij de bes­te backs van Eu­ro­pa, dat be­wijst hij nu al lan­ger dan een jaar. Als Alon­so 27 mil­joen eu­ro waard is, dan is Ghou­lam rond de 40 mil­joen eu­ro waard.”

Na­po­li wil het con­tract van Ghou­lam, die dit sei­zoen al goed was voor drie as­sists, graag ver­len­gen. “Ik weet dat Na­po­li hier­aan werkt, maar ik wacht tot er een of­fi­ci­ë­le aan­bie­ding op ta­fel komt en ga geen pro­ble­men cre­ë­ren”, al­dus Mog­gi. De 25-ja­ri­ge Ghou­lam speelt sinds ja­nu­a­ri 2014 voor Na­po­li, dat de Al­ge­rijn toen over­nam van Saint-Éti­en­ne.

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.