Klopp over cor­rup­tie in het voet­bal

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Het En­gel­se voet­bal staat de­ze week op een ne­ga­tie­ve ma­nier in de schijn­wer­pers. De Dai­ly Te­le­graph brengt meer­de­re schan­da­len aan het licht, waar­bij vol­gens de krant acht hui­di­ge en oud-ma­na­gers be­trok­ken zijn. Li­ver­pool-ma­na­ger Jür­gen Klopp wil er niet te veel over kwijt, be­hal­ve dat hij er nog nooit iets mee te ma­ken heeft ge­had.

Sam Al­lar­dy­ce werd de­ze week ont­sla­gen als bonds­coach van En­ge­land na­dat hij met bei­de be­nen in de val van de Dai­ly Te­le­graph trap­te. Zon­der zijn me­de­we­ten werd hij ge­filmd toen hij un­der­co­ver­jour­na­lis­ten ver­tel­de hoe be­paal­de trans­fer­re­gels in de Pre­mier Le­a­gue om­zeild kon­den wor­den. Ook Barnsley­as­sis­tent Tommy Wright en QPR-ma­na­ger Jim­my Floid Hasselbaink kwa­men in de pro­ble­men. Eerst­ge­noem­de is al ont­sla­gen. “Ik heb er­over ge­hoord”, re­a­geer­de Klopp don­der­dag in de En­gel­se me­dia. “De af­ge­lo­pen twee da­gen had ie­der­een het er­over. Ik vind het moei­lijk om hier­over te pra­ten om­dat ik niet weet hoe jul­lie hier mee om­gaan. Ik heb er dan ook niets over te zeg­gen. Ik heb er geen er­va­ring mee. Ik ben er ook niet zo mee be­zig zo­als jul­lie. Ik heb er nooit iets van ge­merkt dus ik kan er ook niks over zeg­gen.”

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.