Barnsley ont­slaat as­sis­tent we­gens schan­daal

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - De En­gel­se voet­bal­club Barnsley heeft gis­te­ren Tommy Wright ont­sla­gen als as­sis­tent-trai­ner we­gens de ont­hul­lin­gen in The Te­le­graph over het cor­rup­tie­schan­daal in het En­gel­se voet­bal. De coach was al ge­schorst. Het ont­slag volg­de na een ge­sprek tus­sen de trai­ner en de club­lei­ding. Wright wil­de vol­gens de En­gel­se krant een in­ves­te­rings­maat­schap­pij hel­pen bij trans­fers en kon daar een flin­ke be­lo­ning voor op­strij­ken. Dat is in strijd met re­gels van de En­gel­se voet­bal­bond. Barnsley was niet op de hoogte van de prak­tij­ken, laat de club we­ten in een ver­kla­ring. Barnsley speelt in de Cham­pi­ons­hip, het twee­de ni­veau in En­ge­land. Wright is de twee­de die zijn baan ver­liest door het cor­rup­tie­schan­daal.

Eer­der de­ze week raak­te de En­gel­se bonds­coach Sam Al­lar­dy­ce in op­spraak. Hij werd ook ont­sla­gen.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.