Voor­lo­pi­ge Na­tio-se­lec­tie te­gen Ja­mai­ca be­kend

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL – De Su­ri­naam­se Voet­bal­bond (SVB) heeft twin­tig na­men op­ge­stuurd naar de Ca­rib­bean Foot­ball Union (CFU) waar­uit bonds­coach Ro­ber­to Go­de­ken van­daag zijn eind­se­lec­tie be­kend moet ma­ken voor de eer­ste wed­strijd in de der­de ron­de van de Ca­ri­bi­sche Kam­pi­oen­schap­pen in pou­le 1 te­gen Ja­mai­ca. Su­ri­na­me zit sa­men met Ja­mai­ca en Gu­y­a­na in een pou­le.

SVB moest tien da­gen voor de wed­strijd te­gen Ja­mai­ca een lijst op­stu­ren met de na­men van twin­tig voet­bal­lers, die even­tu­eel zul­len mee­doen. Uit de­ze twin­tig per­so­nen moet de bonds­coach zijn eind­se­lec­tie ma­ken. Er zijn wel uit­zon­de­rin­gen, om als­nog een spe­ler toe te voe­gen aan de­ze lijst, maar er zijn daar cri­te­ria voor. Op de lijst ko­men drie doel­man­nen en ze­ven­tien veld­spe­lers voor. Di­mi­trie Apai is de eni­ge spe­ler die niet in Su­ri­na­me voet­balt. Hij speelt voor W Con­nec­ti­on FC.

De spe­lers die op de lijst voor­ko­men zijn: Clai­del Ko­hi­nor, Obren­do Huis­woud, Sers­inio Pro­fijt, Gal­gy­to Ta­lea, Gil­ber­to Eind, Gio­van­ni Asam­bi­gie, Sa­ve­rio Ade­nie, Apai, Je­la­ny Dje­mi­sie, Gu­no Kwa­sie, Syl­vi­an Sed­ney, Mi­gu­el Dar­son, Mit­chell Kisoor, Roxey Fer, Al­bert Nib­te, Gregory Po­kie, Ser­gi­nio Edu­ards, Joel Ba­ja, Ste­fa­no Rijs­sel en Ser­ci­nio Ju­li­aans.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.