Aks­hay Ku­mar geen rol in

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Aks­hay Ku­mar heeft ont­kend dat hij een rol heeft in de vol­gen­de film van re­gis­seur Omung Ku­mar van­we­ge zijn druk­ke schema. “Ik ga Fi­ve niet doen. Ik heb een druk werk­sche­ma”, ver­tel­de Aks­hay aan een toon­aan­ge­vend dag­blad. Eer­der werd ge­zegd dat de Rustom-ac­teur vijf ver­schil­len­de per­so­na­ges in de­ze psy­cho­lo­gi­sche thril­ler gaat spe­len. In fei­te heeft Omung naar ver­luidt de plot in de­tails met de Ak­ki be­spro­ken, en was heel en­thou­si­ast om voor de eer­ste keer met hem te wer­ken als re­gis­seur. Ook werd ge­sug­ge­reerd dat de film­op­na­mes van Fi­ve vol­gend jaar in maart zul­len be­gin­nen. Ech­ter, is Aks­hay be­zig met zijn pro­fes­si­o­ne­le ver­plich­tin­gen van 2017 en het zal hem niet luk­ken om de film te doen. De ac­teur heeft drie films voor vol­gend jaar, Jol­ly LLB 2 van re­gis­seur Sub­hash Kap­oor en twee van re­gis­seur Neeraj Pan­dey, Crack en Toi­let: Ek Prem Kat­ha. Aks­hay is mo­men­teel be­zig met de op­na­mes van Jol­ly LLB

De film is het ver­volg van Jol­ly LLB (2013), waar­in Ars­had War­si de hoofd­rol speel­de. Khi­la­di Ku­mar zal de rol spe­len van een ad­vo­caat, sa­men met Sau­rabh Shuk­la en Anu Kap­oor. Hij heeft ook en­ke­le foto’s van zijn eer­ste op­na­me­sche­ma in Luck­now ge­deeld. Na de re­lea­se van Jol­ly LLB 2 in fe­bru­a­ri 2017, zal Ak­ki be­gin­nen met de op­na­mes voor Crack en Toi­let: Ek Prem Kat­ha. Ver­wacht wordt dat de­ze films te­gen het ein­de van vol­gend jaar uit­ge­bracht wor­den. In fei­te zal hij ook een spe­ci­a­le rol heb­ben in een an­de­re Neeraj Pan­dey-pro­duc­tie: Naam Sha­ba­na. Ter­wijl Omung nu op zoek is naar een nieu­we cast voor Fi­ve, wordt er ge­zegd dat Aks­hay ge­strikt is voor de vol­gen­de pro­duc­tie van Ro­hit Shet­ty. De nog ti­tel­lo­ze film wordt blijk­baar door Priy­a­dar­shan ge­re­gis­seerd. Er wordt nog ge­wacht op een of­fi­ci­ë­le be­ves­ti­ging hier­over. (in­di­at­vnews.com/ foto: sta­tic.ab­pli­ve.in)

2.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.