Nieuw huis Sha­ron ode aan Oz­zy

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Sha­ron Os­bour­ne lijkt he­le­maal over de af­fai­re van Oz­zy Os­bour­ne met zijn haar­sty­lis­te heen te zijn. Haar nieu­we huis in Hol­ly­wood hangt vol met foto’s van Oz­zy. In de wc hangt een be­roemd zwart-wit­por­tret van de zan­ger van Black Sab­bath. “Dat is een klas­sie­ke foto die ge­no­men is in 1971. Wat zou er an­ders in de wc moe­ten han­gen dan een foto van Oz­zy?”, ver­telt ze stel­lig te­gen The Sun. Sha­ron is so­wie­so op de Black Sab­bath-tour mo­men­teel. In de woon­ka­mer staat een kof­fie­ta­fel met sou­ve­nirs van de band. Op de op­rit van de Os­bour­nes staat een Lon­den­se te­le­foon­cel met ‘Os­bour­ne’ er­op. En waar­om doet ze dit al­le­maal? “Ik ado­reer hem.” De 67-ja­ri­ge Oz­zy be­droog de 63-ja­ri­ge Sha­ron met zijn 20 jaar jon­ge­re haar­sty­lis­te Mi­chel­le Pugh. In mei kwam Oz­zy’s be­drog aan het licht, waar­na zijn vrouw hem uit hun wo­ning zet­te. “Je maakt fou­ten en leert daar­van”, leg­de Oz­zy uit. “Som­mi­ge da­gen zijn goed, som­mi­ge zijn vre­se­lijk, soms groei je een tijd­je uit el­kaar. Maar je gaat weer ver­der.” (De Te­le­graaf/foto: clo­ser­wee­kly.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.