Ba­by ziet voor het eerst dankzij bril

Times of Suriname - - PANORAMA -

Stelt u voor: uw ba­by suk­kelt al sinds de ge­boor­te met haar ogen, waar­door ze am­per iets ziet. Plot­se­ling krijgt het klein­tje dan een bril op­ge­zet. Een heel nieu­we we­reld gaat voor haar open, ein­de­lijk kan ze u in vol or­naat zien. Het moet een over­wel­di­gend ge­voel ge­weest zijn voor de drie maan­den ou­de Til­ly en dat is ook te zien aan haar schat­ti­ge re­ac­tie. De ene keer die ver­won­der­de blik, de an­de­re keer die aan­ste­ke­lij­ke lach. Maar dat het lief­de op het eer­ste zicht is, daar be­staat geen twij­fel over.

(HLN/hln.be)

Fa­heem Ras­heed Na­jm (Tal­la­has­see, 30 sep­tem­ber 1985) be­kend on­der de ar­ties­ten­naam T-Pain, is een Ame­ri­kaan­se, met een Gram­my on­der­schei­den, hip­hop- en R&B-zan­ger en pro­du­cer. Hij is als Mos­lim op­ge­voed, maar hield niet van de­ze ge­or­ga­ni­seer­de re­li­gie. Zijn ar­ties­ten­naam is af­ge­leid van, “Tal­la­has­see Pain,” zo­als hij zijn kin­der­ja­ren be­schreef. Hij schreef sa­men met Lil Way­ne hel lied: “Got Mo­ney” in 2008. T-Pain woont in At­lan­ta met zijn vrouw Am­ber en drie kin­de­ren: Ly­riq, Mu­ziq en Kaydnz Ko­dah. (foto: vul­tu­re.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.