Agent redt man van woes­te pit­bulls

Times of Suriname - - PANORAMA -

Als agent is het je plicht om men­sen te be­scher­men van on­heil, maar te­gen een paar dol­le hon­den kan je na­tuur­lijk wei­nig be­gin­nen. Be­hal­ve op je mo­tor­kap sprin­gen dan. Agent Bar­rett Storm was in Okla­ho­ma op pa­trouil­le toen hij een man in pa­niek en al roe­pend op zich zag af­lo­pen. Hij werd ach­ter­na ge­ze­ten door twee wil­de pit­bulls in aan­vals­mo­dus. Hij pro­beer­de zich te be­scher­men met zijn jas, maar dat hielp wei­nig. Storm par­keer­de zijn wa­gen en trok de man sa­men met hem op de mo­tor­kap. Daar­na pro­beer­de hij de hon­den af te lei­den met zijn wa­pen­stok. De twee hiel­den dit vol tot hon­den op­ge­haald wer­den door een die­ren­or­ga­ni­sa­tie. Op de vraag waar­om hij de hon­den niet neer­schoot, ant­woord­de Storm dat het voor­val rond 3 uur ’s mid­dags plaats­vond en ze zich vlak­bij een school be­von­den. “Dat is niet het mo­ment om te schie­ten.” De twee kwa­men er zon­der kleer­scheu­ren van­af, maar de ei­ge­naar van de hon­den kreeg een fik­se be­ris­ping. (HLN/hln.be)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.