Weet­jes-Weet­jes-Weet­jes

Times of Suriname - - PANORAMA -

Al­ge­meen

2009 - 50 km ten noord­wes­ten van de ha­ven­stad Pa­dang (op het In­do­ne­si­sche ei­land Su­ma­tra) vond een aard­be­ving plaats van 7.6 op de schaal van Rich­ter. Ge­bou­wen stort­ten in, waar­on­der een zie­ken­huis. De aard­be­ving heeft ze­ker aan 1100 men­sen het le­ven ge­kost.

Po­li­tiek

1966 - Het Brit­se pro­tec­to­raat Beetsjoe­a­na­land wordt on­af­han­ke­lijk on­der de naam Re­pu­bliek Bots­wa­na.

We­ten­schap en tech­no­lo­gie

1929 - Eer­ste be­man­de vlucht met een ra­ket­vlieg­tuig; aan boord is Fritz von Opel.

Ge­bo­ren

La­cey Ni­co­le Cha­bert (Pur­vis (Mis­sis­sip­pi, 30 sep­tem­ber 1982) is een Ame­ri­kaans ac­tri­ce. Cha­berts ou­ders zijn To­ny Cha­bert en Ju­lie. Ze heeft een broer, T.J, en twee zus­sen, Wen­dy en Cris­sy. Van­af de be­gin ja­ren 90 was ze ook op te­le­vi­sie te zien en werd een we­reld­be­roem­de kind­ster door haar rol in de te­le­vi­sie­se­rie Par­ty of Fi­ve. Ze sprak haar stem ook 3 jaar lang in voor de ani­ma­tie­se­rie The Wild Thorn­ber­rys. Sinds­dien spreekt ze va­ker haar stem in voor te­ken­films, maar is ook nog ge­woon als ac­tri­ce in films te zien zo­als: Ba­by Dad­dy, Mean Girls en Not Ano­ther Teen Mo­vie. (foto: ar­ti­cle­bio.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.