Moe­der laat kind (7) al­leen in ho­tel­ka­mer ter­wijl ze heel de nacht gaat fees­ten

Times of Suriname - - PANORAMA -

Een Brit­se vrouw is in Mal­lor­ca ge­ar­res­teerd na­dat ze haar kind de he­le nacht al­leen in een ho­tel had ge­la­ten, ter­wijl ze zelf de he­le nacht was gaan fees­ten. Gas­ten had­den eer­der die nacht alarm ge­sla­gen na­dat ze een kind “on­troost­baar” hoor­den hui­len ach­ter een ge­slo­ten ka­mer­deur. Uit­ein­de­lijk bel­de de staf de po­li­tie. Vol­gens de po­li­tie was het kind to­taal over­stuur en zei het dat het niet de eer­ste keer was dat het al­leen was ge­la­ten in de va­kan­tie. Uit­ein­de­lijk kwam de 25-ja­ri­ge vrouw rond half acht ’s mor­gens op­da­gen bij het ho­tel, waar ze on­mid­del­lijk ge­ar­res­teerd werd. Ze is aan­ge­klaagd voor kin­der­ver­waar­lo­zing. Het kind is on­der­ge­bracht bij de kin­der­be­scher­ming tot­dat een fa­mi­lie­lid het komt op­ha­len.

(HLN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.