Rover be­landt met ge­sto­len au­to in goot

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Een taxi­chauf­feur is vrij­dag­avond in Paramaribo be­roofd van zijn twee mo­bie­le te­le­foons, een ta­blet en au­to. Hij reed kort voor de be­ro­ving een taxi­rit voor een klant. Hij haal­de de klant op bij een pomp­sta­ti­on aan de Van ’t Ho­ger­huys­straat en reed op een ge­ge­ven mo­ment via de Draai­batrastraat naar Li­vor­no, waar de klant zou uit­stap­pen. Ter hoog­te van de Schiet­bord­straat be­roof­de de klant on­der be­drei­ging van een hou­wer de taxi­chauf­feur van zijn spul­len. De da­der nam ver­vol­gens plaats ach­ter het stuur van het voer­tuig, maar hij be­land­de bij het ach­ter­uit­rij­den in de goot. Hij stap­te toen uit de wa­gen en ren­de in de rich­ting van Men­c­ken­dam. De po­li­tie heeft de wa­gen uit de goot ge­sleept. Het slacht­of­fer heeft bij de be­ro­ving geen let­sel op­ge­lo­pen. De po­li­tie on­der­zoekt de­ze zaak. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.