Weeg­schaal 24 sep­tem­ber - 23 ok­to­ber

Times of Suriname - - OPEN VIZIER / BINNENLAND -

Je hebt meer dan vol­doen­de mo­ti­va­tie en dis­ci­pli­ne. Aan de ba­sis van me­ni­ge ge­com­pli­ceer­de si­tu­a­tie schuilt een een­vou­di­ge waar­heid.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.