Prin­ses Be­a­trix ge­o­pe­reerd aan knie

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS /TV -

AMSTERDAM- Prin­ses Be­a­trix is suc­ces­vol ge­o­pe­reerd aan haar rech­ter­knie in het Fran­cis­cus/Vliet­land Zie­ken­huis in Schie­dam. Ze heeft een knie­pro­the­se ge­kre­gen, zo meldt de Rijks­voor­lich­tings­dienst. Vol­gens de or­tho­pe­disch chi­rur­gen die de in­greep heb­ben uit­ge­voerd, is de ope­ra­tie goed ver­lo­pen. Be­a­trix kreeg in 2005 al een nieu­we lin­ker­knie. Prin­ses Be­a­trix blijft nog en­ke­le da­gen in het zie­ken­huis en zal daar­na thuis re­va­li­de­ren. In ver­band met de in­greep is Be­a­trix dins­dag niet bij de ope­ning van het Eu­ro­pees ver­pleeg­kun­dig con­gres voor ou­de­ren in Rot­ter­dam. Ze wordt ver­van­gen door ko­nin­gin Máxi­ma.

(DE TE­LE­GRAAF)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.