Lei­ces­ter Ci­ty in even­wicht met Sout­hamp­ton

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL – Lei­ces­ter Ci­ty, de hui­di­ge kam­pi­oen van de Pre­mier Le­a­gue, kwam gis­te­ren niet ver­der dan een 0-0 ge­lijk­spel te­gen Sout­hamp­ton. De re­ge­ren­de kam­pi­oen heeft tot nu toe maar acht pun­ten ver­za­meld, ter­wijl Sout­hamp­ton twee pun­ten meer heeft. Bei­de kre­gen in de eer­ste helft en­ke­le goe­de kan­sen om de sco­re te ope­nen. Char­lie Aus­tin schoot na een kwar­tier spe­len uit een snel­le uit­braak op de paal en Ja­mie Var­dy leek vijf­tien mi­nu­ten la­ter op weg naar de ope­nings­tref­fer. Zijn schot werd ech­ter net ge­blokt door Ori­ol Ro­meu, die zich ook nog voor de re­bound van Islam Sli­ma­ni wist te wer­pen.

Kasper Sch­mei­chel moest na een uur spe­len twee keer snel ach­ter el­kaar in­grij­pen op in­zet­ten van Nathan Red­mond en Aus­tin, die al­le­bei net een beet­je pre­ci­sie mis­ten om de kee­per te klop­pen. Dan­ny Drink­wa­ter kreeg daar­na aan de an­de­re kant een ge­wel­di­ge mo­ge­lijk­heid, maar zijn schot ging in het zij­net. In­val­ler De­ma­rai Gray be­dien­de met nog een kwar­tier te gaan de even­eens in­ge­brach­te Shin­ji Oka­za­ki, die zijn kop­bal ech­ter langs het doel van Fra­ser For­ster zag sche­ren. (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.