Tjon En Fa wint Mil­ton In­ter­na­ti­o­nal Chal­len­ge

Times of Suriname - - SPORT -

WIELRENNEN - De Su­ri­naam­se wiel­ren­ner Ja­ïr Tjon En Fa heeft een goe­de voor­be­rei­ding naar de PanA­me­ri­kaan­se wiel­ren­kam­pi­oen­schap­pen, die plaats­vin­den van 5 tot en met 9 ok­to­ber in Au­gas­ca­lien­tes, Mexi­co. Af­ge­lo­pen week­end won hij Mil­ton In­ter­na­ti­o­nal Chal­len­ge in Mil­ton, On­ta­rio.

Tjon En Fa ge­bruik­te de­ze baan­wed­strij­den als goe­de voor­be­rei­ding voor de PanA­me­ri­kaan­se wiel­ren­kam­pi­oen­schap­pen. In de fi­na­le stond de Su­ri­naam­se wiel­ren­ner te­gen­over Jo­na­than Mit­chell van En­ge­land. In de eer­ste wed­strijd zet­te Tjon En Fa een tijd neer van 10.710 se­con­des en had een ge­mid­del­de snel­heid van 67,227 ki­lo­me­ter per uur. De twee­de wed­strijd won hij weer van Mit­chell met een tijd van 11,885 se­con­den na een ge­mid­del­de snel­heid van 60,581 ki­lo­me­ter.

Hu­go Bar­ret­te van Ca­na­da pak­te de der­de plaats, door van land­ge­noot Ste­fan Rit­ter te win­nen. Bar­ret­te moest in de hal­ve fi­na­le het nog af­leg­gen te­gen Tjon En Fa.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.