Ste­ven Ave­ry dumpt ver­loof­de

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Ste­ven Ave­ry, de man om wie de Net­flix­do­cu Ma­king A Mur­de­rer week van draait, is niet lan­ger ver­loofd. Ave­ry riep vo­ri­ge

de da­ken dat hij ging trou­wen met Lynn Hart­man, maar dit week­ein­de haar heeft ge­dumpt. liet hij via een be­ken­de we­ten dat hij

Vol­gens Ave­ry is zijn ex een gold­dig­ger. “Ze is de­ze re­la­tie

Zijn ogen zijn ein­de­lijk aan­ge­gaan voor geld en pu­bli­ci­teit.

ge­o­pend”, liet de ge­van­ge­ne we­ten aan San­dra Gr­een­man, op Fa­ce­book plaatste. Hart­man, die Ave­ry’s ver­haal ver­vol­gens

een ju­ri­disch se­cre­ta­res­se, zou flin­ke be­dra­gen heb­ben ont­van­gen zijn talk­show te ko­men zit­ten. Vrij­dag van Dr. Phil om in

werd be­kend dat ook Ave­ry een in­ter­view gaat ge­ven aan Ame­ri­ka’s te­le­vi­sie­psy­cho­loog. Ave­ry, die in 2007 werd ver­oor­deeld be­kend­ste

tot le­vens­lang voor de moord op Te­re­sa Hal­bach, leer­de Hart­man ken­nen via brief­wis­se­lin­gen. Vo­ri­ge week zou­den de

twee el­kaar pas voor het eerst heb­ben ont­moet, na acht maan­den con­tact via brie­ven en de te­le­foon. (DE TE­LE­GRAAF/

mir­ror.co.uk)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.