Sha­ron en Oz­zy zoe­nend ge­spot

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Nu doch­ter Kel­ly heeft ge­schikt met de min­na­res van haar va­der, lij­ken Sha­ron en Oz­zy de af­fai­re he­le­maal ach­ter zich te heb­ben ge­la­ten. Het kop­pel werd zoe­nend in de stra­ten van Ma­li­bu ge­spot. Het is voor het eerst dat de Os­bour­nes pu­blie­ke­lijk zo in­tiem met el­kaar ge­zien zijn sinds de be­kend­ma­king in mei van het vreemd­gaan van de roc­ker met zijn 20 jaar jon­ge­re haar­sty­lis­te Mi­chel­le Pugh. Sha­ron dreig­de toen een punt ach­ter hun hu­we­lijk van 34 jaar te zet­ten. Uit­ein­de­lijk leid­de de af­fai­re tot een kor­te breuk tus­sen de roc­ker en zijn vrouw. Maar het stel ziet er in­mid­dels weer ge­luk­kig uit. Op de fo­to’s van Dai­ly Mail is te zien dat Oz­zy (67) en Sha­ron (63) el­kaar in­nig een kus op de mond ge­ven ter­wijl ze hun hond uit­la­ten. Mi­chel­le Pugh en Kel­ly kwa­men af­ge­lo­pen week op een ak­koord na­dat de maî­tres­se van Oz­zy zijn doch­ter be­schul­dig­de van las­ter en naar de rech­ter stap­te. Pugh baal­de van de tweets die Kel­ly de we­reld in­stuur­de na­dat de ge­hei­me af­fai­re van haar va­der op straat lag. In een daar­van maak­te Kel­ly het mo­bie­le te­le­foon­num­mer van de haar­sty­lis­te be­kend, waar­bij ze men­sen op­riep het num­mer te bel­len als ze be­hoef­te heb­ben aan een goed­ko­pe kap­pers­beurt en sek­su­e­le han­de­lin­gen. De zaak werd af­ge­lo­pen week bui­ten de rechts­zaal op­ge­lost.

(DE TE­LE­GRAAF/ go­cur­rent.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.