Wee­tjes - Wee­tjes - Wee­tjes

Times of Suriname - - PANORAMA -

Al­ge­meen 1863

1995

- Pre­si­dent Abra­ham Lin­coln van de Ver­e­nig­de Sta­ten maakt van Thanks­gi­ving Day een na­ti­o­na­le feest­dag.

- Na een maan­den­lang pro­ces wordt sport- en film­ster OJ Simp­son door de ju­ry on­schul­dig be­von­den.

- Irak wordt on­af­han­ke­lijk.

- Het Ame­ri­kaan­se Con­gres neemt het Plan-Paul­son aan, een groot­scheeps red­dings­plan om de fi­nan­ci­ë­le cri­sis van 2008 te be­zwe­ren.

- De eer­ste spuit­bus­sen op drijf­gas ko­men op de markt, in de VS. - De spa­ce­shutt­le At­lan­tis wordt voor het eerst ge­lan­ceerd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.