Ge­zin dak­loos door wo­ning­brand

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Een echt­paar en zijn twee kin­de­ren zijn dak­loos ge­wor­den door een brand die zon­dag­mor­gen heeft ge­woed in zijn wo­ning aan de Si­tal­weg, een zij­straat van de Ephraims­ze­gen­weg. Brand­weer­voor­lich­ter Ol­ton Pi­nas zegt aan de krant dat de mel­ding om 10.41 uur bij de brand­weer bin­nen­kwam, waar­na zij met­een is uit­ge­rukt. Ter plaat­se bleek het te gaan om een hou­ten wo­ning die he­le­maal is af­ge­brand en in­ge­stort. Er woon­den vier men­sen, on­der wie de ou­ders en hun twee kin­de­ren in het huis, die ten tij­de van de brand in de kerk wa­ren. De wo­ning was niet aan­ge­slo­ten op het elek­tri­ci­teits­net. Ver­moe­de­lijk werd via de bu­ren stroom af­ge­tapt. Het huis was niet ver­ze­kerd. Er de­den zich geen per­soon­lij­ke on­ge­luk­ken voor. De brand­weer heeft een 20 lbs gas­ci­lin­der uit het bran­den­de pand ge­haald. Pi­nas zegt dat zo­wel de wo­ning als in­boe­del in het ge­heel is af­ge­brand. De oor­zaak van de brand is on­be­kend; de po­li­tie is be­zig met het on­der­zoek.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.