Te

Times of Suriname - - BINNENLAND -

fou­ten. Ze vroeg de ac­to­ren om naar haar toe te ko­men als ze iets niet pret­tig heb­ben er­va­ren. Ze wil dat er op een pret­ti­ge wij­ze met el­kaar wordt sa­men­ge­werkt. “Ik ben goed uit­ge­rust en kan weer er te­gen­aan gaan”, al­dus La­chit­ja­ran. Of­fi­cier van jus­ti­tie Nir­ma­la Mai­koe wens­te het ge­recht een vrucht­ba­re tijd toe. Ze hoopt ver­der dat ver­draag­zaam­heid en de no­di­ge nor­men en waar­den die ge­wenst zijn, ge­hand­haafd zul­len wor­den.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.