Nog ge­tui­gen­ver­hoor in ze­den­zaak

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – De rech­ter heeft gis­te­ren een ze­ven­tien­ja­ri­ge jon­ge­man ge­hoord in een ze­den­zaak te­gen Ri­car­do M (40) die ver­dacht wordt van het sek­su­eel mis­brui­ken van zijn vijf­tien­ja­rig nicht­je. De ge­tui­ge ver­klaar­de dat hij pas dit jaar seks heeft ge­had met het meis­je met wie hij een in­tie­me re­la­tie heeft. Het meis­je ver­tel­de eer­der in de rechts­zaal dat zij ver­liefd was ge­raakt op haar oom Ri­car­do M, met wie zij een re­la­tie zou heb­ben ge­had.

Vol­gens haar wist hij dat zij ver­liefd was op hem. Ze zegt dat haar oom ook had ge­zegd dat hij ver­liefd was op haar. Het meis­je ge­tuigt dat ze vijf tot zes jaar te­rug bij haar tan­te ging wo­nen, om­dat haar moe­der het niet breed had. Een keer was zij al­leen thuis toen de oom in haar ka­mer kwam. Ze dacht dat hij kle­ren zou ne­men, om­dat zijn kle­ren­kast in haar slaap­ka­mer was. De man kwam bij haar en pleeg­de sek­su­e­le han­de­lin­gen met haar. Daar­na heeft hij va­ker seks met haar be­dre­ven. De man be­tast­te haar ook. Om­dat hij heel aar­dig was te­gen haar, raak­te de min­der­ja­ri­ge op den duur ver­liefd op hem. Haar oom en tan­te maak­ten wel eens ru­zie om haar. In de­ze zaak zul­len er nog an­de­re ge­tui­gen wor­den ge­hoord.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.