Vrouw en man­nen be­ro­ven taxi­chauf­feur

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Een 49-ja­ri­ge taxi­chauf­feur is zon­dag­avond in het dis­trict Wa­ni­ca be­roofd van een deel van zijn hals­ket­ting. Twee man­nen en een vrouw heb­ben de daad ge­pleegd. Uit de ver­kla­ring van het slacht­of­fer bij de po­li­tie blijkt dat hij in zijn vrije tijd taxi­rit­ten rijdt.

Hij werd zon­dag­avond ge­beld door een vrouw die op­ge­haald moest wor­den op de hoek van de In­di­ra Gan­dhi- en Nan­hoe­weg. Hij haal­de haar op en reed op haar aan­wij­zin­gen naar de Mor­gen­rood­weg. Op een ge­ge­ven mo­ment stop­te hij zijn voer­tuig langs de weg om­dat de vrouw wil­de uri­ne­ren. Toen zij uit­stap­te, spron­gen plot­se­ling twee man­nen die hun ge­zicht be­dekt had­den met een trui, in de au­to van het slacht­of­fer. De chauf­feur werd ste­vig vast­ge­hou­den waar­na een deel van zijn hals­ket­ting werd weg­ge­rukt door een van de da­ders. Het slacht­of­fer heeft en­ke­le schram­men op­ge­lo­pen aan zijn be­nen. Na de daad heb­ben de twee man­nen en de vrouw ver­moe­de­lijk de plaats ver­la­ten in een grijs ge­lak­te bus­je dat reed in de rich­ting van de In­di­ra Gand­hi­weg. De po­li­tie was ter plek­ke voor on­der­zoek.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.