Twee vrou­wen over­val­len en mis­han­deld

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO -Twee vrou­wen zijn zon­dag­och­tend in een win­kel an­nex wo­ning in Ja­ri­ka­ba be­roofd en mis­han­deld. Een van hen heeft ern­stig oog­let­sel op­ge­lo­pen en is op­ge­no­men in het zie­ken­huis. Bei­de vrou­wen zijn per ei­gen ge­le­gen­heid ge­weest voor me­di­sche be­han­de­ling. Ze slie­pen in een ruim­te toen de da­ders kans za­gen in het pand te gaan. Door een schuif­raam te for­ce­ren dron­gen de da­ders het pand bin­nen. Ze sloe­gen bei­de slacht­of­fers aan het hoofd en maak­ten SRD 20.000 buit. Het is niet be­kend waar­mee de ro­vers ge­wa­pend wa­ren. Ver­moe­de­lijk heb­ben ze de vrou­wen met een hard voor­werp ge­sla­gen. De po­li­tie van Ja­ri­ka­ba is be­zig met het on­der­zoek. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.