Man Uni­ted ver­zoekt Ar­meen­se voet­bal­bond

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Man­ches­ter Uni­ted heeft de Ar­meen­se voet­bal­bond ge­vraagd om Hen­rikh Mk­hi­ta­ry­an niet op te roe­pen voor de ko­men­de WK-kwa­li­fi­ca­tie­wed­strij­den. De aan­val­len­de mid­den­vel­der is vol­gens the Red De­vils nog niet fit ge­noeg om in ac­tie te ko­men. Met oog op het her­stel van de Ar­meen hoopt de club dat hij in Man­ches­ter mag blij­ven.

De aan­voer­der van Ar­me­nië liep vo­ri­ge maand een dij­been­bles­su­re op in de ver­lo­ren der­by te­gen Man­ches­ter Ci­ty op Old Traf­ford (1-2). Uni­ted hoopt dat de zo­mer­aan­koop in En­ge­land mag blij­ven om zich te her­stel­len. “Hen­rikh is nog her­stel­len­de van een spier­bles­su­re die hij vo­ri­ge maand heeft op­ge­lo­pen”, zegt Ste­ve McNal­ly, hoofd van de me­di­sche staf van Uni­ted, in een sta­te­ment naar de Ar­meen­se voet­bal­bond. “Met oog op zijn her­stel zou ik dank­baar zijn als hij niet wordt op­ge­roe­pen voor de WK-kwa­li­fi­ca­tie­wed­strij­den, zo­dat hij in Man­ches­ter kan wer­ken aan zijn her­stel.” De Ar­meen­se voet­bal­bond bracht niet veel la­ter het nieuws naar bui­ten dat Mk­hi­ta­ry­an ‘zeer waar­schijn­lijk’ de in­ter­lands gaat mis­sen naar aan­lei­ding van het ver­zoek van Uni­ted. Ar­me­nië speelt in Groep E de wed­strij­den te­gen Roe­me­nië (thuis op 8 ok­to­ber) en Po­len (uit op 11 ok­to­ber).

(VZ)

Man­ches­ter Uni­ted heeft de Ar­meen­se voet­bal­bond ge­vraagd om Hen­rikh Mk­hi­ta­ry­an (r) niet op te roe­pen voor de ko­men­de WK-kwa­li­fi­ca­tie­wed­strij­den, om­dat de aan­val­ler nog niet he­le­maal fit is. (Fo­to: Xin­hua)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.