Diego Costa goed op dreef

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Met zes doel­pun­ten in ze­ven wed­strij­den is Diego Costa uit­ste­kend op dreef voor Chel­sea. De Span­jaard heeft daar­mee de mond ge­snoerd van de cri­ti­ci, ook van oud-prof en ana­ly­ti­cus Ja­mie Red­knapp.

“Ik was een beet­je be­zorgd over Diego Costa”, schrijft Red­knapp in de Dai­ly Mail. “Vo­rig sei­zoen scoor­de hij wat min­der en de ge­ruch­ten over een te­rug­keer naar At­lé­ti­co Madrid na­men se­ri­eu­ze vor­men aan. Zes doel­pun­ten in ze­ven wed­strij­den is ech­ter een in­druk­wek­kend be­gin van het nieu­we sei­zoen.” “Sinds Diego Costa de­bu­teer­de in de Pre­mier Le­a­gue heb­ben al­leen Ser­gio Ag­üe­ro en Har­ry Ka­ne meer doel­pun­ten ge­maakt”, weet Red­knapp. “Spe­lers als Alexis Sán­chez en Ja­mie Var­dy staan ach­ter hem. Hij heeft zijn ma­na­ger ge­hol­pen met een aan­tal uit­ste­ken­de op­tre­dens.”

(VZ)

Met zes doel­pun­ten in ze­ven wed­strij­den is Diego Costa (r) uit­ste­kend op dreef voor Chel­sea. De Span­jaard heeft daar­mee de mond ge­snoerd van de cri­ti­ci. (Fo­to: Voet­bal­zo­ne)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.