Wen­ger krijgt ad­vies

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ter ver­van­ging van bonds­coach Sam Al­lar­dy­ce zingt ook de naam van Ar­sè­ne Wen­ger rond in En­ge­land. De Frans­man is al twin­tig jaar ver­bon­den aan Ar­sen­al, maar mo­ge­lijk acht hij nu de tijd rijp om de stap te ma­ken naar de En­gel­se bond (FA). Club­le­gen­de Ian Wright hoopt van har­te dat Wen­ger be­sluit níet in te gaan op even­tu­e­le avan­ces van de FA. Wright had met Wen­ger te ma­ken in diens eer­ste twee sei­zoe­nen als trai­ner in Londen en hij heeft de coach hoog zit­ten. “Hij moet het niet doen, want de druk is ge­woon te hoog”, zegt Wright over Wen­gers kan­sen op het bonds­coach­schap. “Het le­vert ook te­veel el­len­de op. Je ziet al wat som­mi­ge Ar­sen­al-fans uit­ha­len als Wen­ger ge­woon zijn ding pro­beert te doen.” “Ik zou het sneu vin­den als Wen­ger na twin­tig jaar bij Ar­sen­al bonds­coach zou wor­den, en dat het dan niet zou wer­ken. Dan krijg je weer te ma­ken met men­sen die je be­la­che­lijk ma­ken”, al­dus Wright in ge­sprek met de BBC.

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.