Ver­rat­ti blij voor Ba­lo­tel­li

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - De op­le­ving van Ma­rio Ba­lo­tel­li in de Li­gue 1 heeft Mar­co Ver­rat­ti niet ver­baasd. De Ita­li­aan­se mid­den­vel­der kent de spits al wat lan­ger dan van­daag en had een goed ge­voel bij de zo­mer­se over­stap van Ba­lo­tel­li van Li­ver­pool naar OGC Ni­ce. De 26-ja­ri­ge Ba­lo­tel­li mod­der­de vo­rig sei­zoen aan bij AC Mi­lan en maak­te maar één doel­punt in twin­tig wed­strij­den in de Se­rie A. In dienst van Ni­ce staat de tel­ler na drie com­pe­ti­tie­du­els al op vijf goals en bo­ven­dien maak­te hij er nog een­tje in de Eu­ro­pa Le­a­gue-wed­strijd te­gen FC Kras­no­dar. “Ik ben blij voor hem”, zegt Ver­rat­ti van­uit het kamp van de Ita­li­aan­se na­ti­o­na­le ploeg.

“Ma­rio is nog jong en hij heeft ie­der team veel te bie­den, ook de na­ti­o­na­le ploeg. Ik wist ge­woon dat hij zich­zelf weer zou her­vin­den in Frank­rijk. Na­tuur­lijk is vier of vijf wed­strij­den niet ge­noeg om ie­mand te be­oor­de­len, daar­voor moet je con­stant blij­ven pres­te­ren. Maar ik hoop echt dat hij zich­zelf vol­le­dig her­pakt in Ni­ce. Een spe­ler zo­als hij kun je al­tijd ge­brui­ken”, denkt Ver­rat­ti. (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.