Man Uni­ted heeft eer­ste ge­sprek met kamp-Ba­le

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ga­reth Ba­le keert bin­nen een jaar mo­ge­lijk te­rug in de Pre­mier Le­a­gue. The Welsh Wi­zard rond­de in de zo­mer van 2013 een me­ga­trans­fer af van Tot­ten­ham Hot­spur naar Re­al Madrid, maar er gaan ge­ruch­ten dat hij het daar niet meer naar zijn zin heeft. Di­a­rio Gol meldt nu dat er reeds een ont­moe­ting is ge­weest tus­sen Man­ches­ter Uni­ted en het ma­na­ge­ment van Ba­le. Dat Man­ches­ter Uni­ted be­lang­stel­ling heeft voor Ba­le is be­paald niet nieuw. De En­gel­se groot­macht is de laat­ste ja­ren al veel­vul­dig gel­inkt aan the Welsh Wi­zard, maar Ba­le wil­de steeds bij Re­al Madrid blij­ven en hield de boot af. Er zou in­mid­dels een on­der­houd zijn ge­weest waar­bij Ed Wood­ward, Jo­sé Mour­in­ho en Ba­les’s zaak­waar­ne­mer Jo­na­than Bar­nett aan­we­zig wa­ren. Bar­nett luis­ter­de naar het ver­haal van de de­le­ga­tie van Uni­ted en zou an­ders­om heb­ben aan­ge­ge­ven, dat een trans­fer van zijn 27-ja­ri­ge cli­ënt een op­tie be­gint te wor­den. Ba­le zelf heeft ove­ri­gens niet pu­blie­ke­lijk aan­ge­ge­ven dat hij het niet (meer) naar zijn zin heeft in Span­je.

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.