Ba­lo­tel­li mo­ge­lijk toch niet ge­schorst

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ma­rio Ba­lo­tel­li werd zon­dag van het veld ge­stuurd bij Ni­ce, maar hij wordt mo­ge­lijk niet ge­schorst. De scheids­rech­ter heeft na­me­lijk toe­ge­ge­ven dat hij fout zat.

Ba­lo­tel­li scoor­de in de thuis­wed­strijd te­gen Lo­rient in de slot­mi­nu­ten de 2-1 van­uit een straf­schop. Hij vier­de zijn doel­punt door zijn shirt uit te trek­ken. Ar­bi­ter Oli­vier Thu­al trok een ge­le kaart en in bles­su­re­tijd deed hij dat op­nieuw toen Ba­lo­tel­li een over­tre­ding maak­te op een te­gen­stan­der. Die twee­de prent lijkt ech­ter on­ge­daan te wor­den ge­maakt. Scheids­rech­ters­baas Pas­cal Ga­ri­bi­an heeft uit­ge­legd aan L’Equi­pe dat Thu­al na af­loop uit de beel­den con­clu­deer­de dat hij fout zat. Don­der­davond ver­schijnt de leids­man voor de tucht­com­mis­sie van de Fran­se voet­bal­bond. Het lijkt er daar­door op dat Ba­lo­tel­li de vol­gen­de speel­ron­de dus ge­woon in ac­tie kan ko­men te­gen Olym­pi­que Ly­on, op 14 ok­to­ber. De 26-ja­ri­ge Ita­li­aan scoor­de dit sei­zoen al vijf keer in Li­gue 1 en me­de daar­door staat Ni­ce na acht speel­ron­den bo­ven­aan.

(Go­al)

Ma­rio Ba­lo­tel­li (m) werd zon­dag van het veld ge­stuurd bij Ni­ce, maar hij wordt mo­ge­lijk niet ge­schorst. De scheids­rech­ter heeft na­me­lijk toe­ge­ge­ven dat hij fout zat. (Fo­to: Voet­bal­zo­ne)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.