Con­ca­caf maakt U-17-Cen­traal Ame­ri­kaan­se lan­den be­kend

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL – Con­ca­caf heeft de mo­ge­lij­ke te­gen­stan­ders van de Na­ti­o­na­le U­17se­lec­tie van Su­ri­na­me van­uit de Cen­tral Ame­ri­kaan­se zo­ne be­kend­ge­maakt. Costa Ri­ca, Be­li­ze, El Sal­va­dor, Gu­a­te­ma­la, Honduras en Ni­ca­ra­gua zul­len al­le­maal van 17 tot en met 26 no­vem­ber strij­den om de drie res­te­ren­de plaat­sten voor 2017 Con­ca­caf U­17­kam­pi­oen­schap. Het toer­nooi wordt in Esta­dio Er­nes­to Rohr­mo­ser in Pa­vas, San Jo­se, Costa Ri­ca ge­ speeld, geeft Con­ca­caf aan. De­ze zes Cen­tral Ame­ri­kaan­se lan­den zul­len in een round ro­bin sys­teem spe­len en de top drie lan­den zal zich plaat­sen voor de vol­gen­de ron­de, waar­voor Su­ri­na­me zich al ge­kwa­li­fi­ceerd heeft. Naast de­ze drie Cen­tral Ame­ri­kaan­se lan­den heb­ben Su­ri­na­me, Ca­na­da, Cu­ba, Cu­ra­çao, Ha­ï­ti, Mexi­co en Ame­ri­ka zich al ge­plaatst voor de eind­ron­de, die vol­gend jaar in Pa­na­ma ge­speeld zal wor­den van 21 april tot en met 7 mei.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.