FIFA-voor­zit­ter In­fan­ti­no denkt na over WK met 48 lan­den

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - FIFA-voor­zit­ter Gi­an­ni In­fan­ti­no denkt se­ri­eus na over een WK met 48 lan­den. Hij bracht zijn idee­ën gis­te­ren naar bui­ten op een bij­een­komst in Bo­go­ta. In­fan­ti­no sprak eer­der al zijn wens uit om het aan­tal deel­ne­mers aan het WK te ver­ho­gen van 32 naar 40 lan­den. Dat zou dan van­af het WK van 2026 moe­ten ge­beu­ren, aan­ge­zien bij de ko­men­de twee kam­pi­oen­schap­pen het aan­tal deel­ne­mers al op 32 is be­paald. De FIFA-baas sug­ge­reer­de gis­te­ren dat er een voor­ron­de met 32 lan­den komt die één knock-out­du­el spe­len. De zes­tien win­naars gaan door naar een groeps­fa­se waar ze ge­zel­schap krij­gen van zes­tien ge­plaatste lan­den. “Dit zijn idee­ën die tot bes­te op­los­sing moe­ten lei­den. We be­spre­ken ze la­ter de­ze maand. Dan be­kij­ken we wel­ke idee­ën het bes­te zijn”, al­dus de op­vol­ger van Sepp Blat­ter in Co­lom­bia. De We­reld­voet­bal­bond praat de­ze maand over de uit­brei­ding van het aan­tal WK­deel­ne­mers en een de­fi­ni­tie­ve be­slis­sing wordt be­gin 2017 ge­no­men. (Nus­port)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.