Bla­ke Li­ve­ly zwijgt over twee­de ba­by

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Ver­schil­len­de Ame­ri­kaan­se show­si­tes wis­ten het af­ge­lo­pen week­end ze­ker: Bla­ke Li­ve­ly zou vrij­dag zijn be­val­len van haar twee­de kind. Zon­dag plaatste de ac­tri­ce ech­ter fo­to’s van de brui­loft van een vrien­din waar­bij ze aan­we­zig was, zon­der iets over een ba­by te mel­den. Op de beel­den is te zien hoe Bla­ke de bruid een knuf­fel geeft. “De mooi­ste bruid op de­ze pla­neet. En de bes­te vrien­din die ik kon wen­sen”, schreef ze er­bij. Het boe­ket in de han­den van vrien­din en as­sis­ten­te Jes­si­ca ver­bergt ook de buik van de in het zwart ge­kle­de ac­tri­ce. De woord­voer­ders van zo­wel Bla­ke als haar man Ry­an Rey­nolds heb­ben de ge­boor­te van een twee­de spruit nog niet be­ves­tigd. Toen hun oud­ste kind, doch­ter Ja­mes, eind 2014 ter we­reld kwam, deel­de het stel de eer­ste we­ken ove­ri­gens ook geen in­for­ma­tie over de sek­se en naam van de ba­by. (De Te­le­graaf/fo­to: ny­dai­ly­news.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.