Noord-Ko­rea ge­plaagd door over­stro­min­gen

Times of Suriname - - BUITENLAND -

NOORD-KO­REA - Noor­dKo­rea heeft te kam­pen met aan­hou­den­de over­stro­min­gen. Naar schat­ting 600.000 men­sen zijn ge­trof­fen door het wa­ter. On­ge­veer 30.000 hui­zen zijn al ver­nield.

De In­ter­na­ti­o­na­le Fe­de­ra­tie van Ro­de Kruis- en Ro­de Hal­ve Maan­ver­e­ni­gin­gen (IFRC) heeft maan­dag ge­waar­schuwd voor de ge­vol­gen van de wa­ter­over­last. De IFRC werkt sa­men met het Ro­de Kruis in Noor­dKo­rea om de be­vol­king in de zwaarst ge­trof­fen ge­bie­den hulp te bie­den.

De fe­de­ra­tie wijst op de komst van de eer­ste sneeuw­val, die eind ok­to­ber wordt ver­wacht. Dan be­gint te­vens de tem­pe­ra­tuur snel te zak­ken. In de win­ter daalt het kwik in Ko­rea tot min 30 gra­den Cel­si­us. Voor die tijd moet er vol­gens de IFRC hard wor­den ge­werkt aan ver­van­gen­de be­hui­zing. Er is voor­lo­pig 15,6 mil­joen dol­lar be­schik­baar ge­steld om de eer­ste nood te le­ni­gen. (De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.