Ziek­te­brief­je van uit­ge­kook­te ma­ma gaat vi­raal

Times of Suriname - - PANORAMA -

Het ‘ziek­te­brief­je’ dat de moe­der van een tie­ner schreef toen ze te laat op school was, is vi­raal ge­gaan op in­ter­net. De vrouw leg­de haar­fijn uit waar­om haar veer­tien­ja­ri­ge doch­ter Ca­ra te laat op school ver­scheen. De vrouw, Ni­co­le Pop­pic uit Clarks­burg in de Ame­ri­kaan­se staat Ca­li­for­nië, deed een boek­je open over het ge­drag van haar doch­ter dat veel ou­ders van pu­ber­kin­de­ren zul­len her­ken­nen: ze schreef dat haar doch­ter leed aan “‘tie­ner-is­me’, een ziek­te waar pu­bers in het he­le land door wor­den ge­veld en er is voor­als­nog geen be­kend ge­nees­mid­del. De symp­to­men zijn tal­rijk, maar de­ze och­tend leed ze aan een on­mo­ge­lijk­heid om uit bed te ko­men en vond het no­dig om haar moe­der uit te schel­den. Ze kwam weer bij zin­nen toen ze haar te­le­foon uit het au­to­raam zag vlie­gen. Laat het me we­ten als er weer een nieu­we op­stoot is.” De doch­ter liet in de Ame­ri­kaan­se me­dia be­schaamd we­ten dat ze haar les­je ge­leerd had. “Ik ben be­schaamd dat ik me zo ge­dra­gen heb, want mijn le­ra­ren ken­nen me nor­maal als een stil­le, res­pect­vol­le leer­ling in de klas en ik wil niet dat ze een an­der beeld van me krij­gen.” (HLN/hln.be)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.